Przejdź do treści

Czwarty weekend czerwca wielkim Piwnym Wydarzeniem!

  22 i 23 czerwca to dni ważne dla każdego miłośnika Browaru Jastrzębie.

  W pierwszy z tych dni, sobotę, odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browaru Jastrzębie. Na tę okazję zostało przygotowane specjalne piwo – Jastrzębskie Wiśniowe. Wydarzenie wystartuje o godzinie 10.00, a jego miejscem będzie Hala Widowiskowo-Sportowa Jastrzębie Zdrój przy ulicy Jana Pawła II 6. Przebieg zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2.
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
  3.
  Rozpatrzenie:
  a) sprawozdania Zarządu za 2018 r
  b) sprawozdania finansowego za 2018 r. z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania,
  c)
  sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
  4.
  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r
  c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
  d) podziału zysku za 2018 r.
  e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r.
  f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r.
  g) wyboru 2 Członków Rady Nadzorczej
  h) zmiany akcji serii D z imiennych na okaziciela
  i) notowania akcji serii D na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  5. Wolne wnioski i sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu zagłosują poprzez aplikację Browaru Jastrzębie – Pobierz tutaj.

  Równolegle ze zgromadzeniem oraz dzień później odbędzie się impreza Moto Kraft, na której na uczestników czeka mnóstwo motoryzacyjnych atrakcji oraz piwo z różnych browarów, między innymi z Browaru Jastrzębie. Na Moto Kraficie będzie można zobaczyć wystawę firm motoryzacyjnych i zabytkowe motocykle. Uczestnicy wezmą udział w rajdzie śladami zabytków i miejsc pamięci Jastrzębia, mistrzostwach MotoStrongman i ogólnopolskiej akcji MotoSerce przeprowadzonej przez klub Motocyklowy WRM MC Poland Chapter Jastrzębie-Zdrój. Pokarm dla ciała będzie oferował Michał Bałazy, a duszę nakarmią koncerty blues-rockowe, które odbędą się w godzinach wieczornych.

  Dokumenty do pobrania na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
  Informacje dodatkowe – Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok
  Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – Bilans
  Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – Rachunek Zysków i Strat
  Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – Rachunek przepływów pieniężnych
  Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok