Wiemy, że nie wypada pytać, ale podaj nam swoją datę urodzenia.

Chcesz otrzymać prezent na urodziny? Podziel się emailem.

Czy masz 18 lat?

Menu
Czwarty weekend czerwca wielkim Piwnym Wydarzeniem!

Czwarty weekend czerwca wielkim Piwnym Wydarzeniem!

18 czerwca 2019

22 i 23 czerwca to dni ważne dla każdego miłośnika Browaru Jastrzębie.

W pierwszy z tych dni, sobotę, odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browaru Jastrzębie. Na tę okazję zostało przygotowane specjalne piwo – Jastrzębskie Wiśniowe. Wydarzenie wystartuje o godzinie 10.00, a jego miejscem będzie Hala Widowiskowo-Sportowa Jastrzębie Zdrój przy ulicy Jana Pawła II 6. Przebieg zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
3.
Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu za 2018 r
b) sprawozdania finansowego za 2018 r. z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania,
c)
sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
d) podziału zysku za 2018 r.
e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r.
f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r.
g) wyboru 2 Członków Rady Nadzorczej
h) zmiany akcji serii D z imiennych na okaziciela
i) notowania akcji serii D na Giełdzie Papierów Wartościowych.
5. Wolne wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu zagłosują poprzez aplikację Browaru Jastrzębie – Pobierz tutaj.

Równolegle ze zgromadzeniem oraz dzień później odbędzie się impreza Moto Kraft, na której na uczestników czeka mnóstwo motoryzacyjnych atrakcji oraz piwo z różnych browarów, między innymi z Browaru Jastrzębie. Na Moto Kraficie będzie można zobaczyć wystawę firm motoryzacyjnych i zabytkowe motocykle. Uczestnicy wezmą udział w rajdzie śladami zabytków i miejsc pamięci Jastrzębia, mistrzostwach MotoStrongman i ogólnopolskiej akcji MotoSerce przeprowadzonej przez klub Motocyklowy WRM MC Poland Chapter Jastrzębie-Zdrój. Pokarm dla ciała będzie oferował Michał Bałazy, a duszę nakarmią koncerty blues-rockowe, które odbędą się w godzinach wieczornych.

Dokumenty do pobrania na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
Informacje dodatkowe – Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – Bilans
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – Rachunek Zysków i Strat
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – Rachunek przepływów pieniężnych
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

Kontakt

Napisz do nas

  Biuro: 798 841 668

  Dział sprzedaży: 502 083 587

  Zarząd: 507 045 450

  lub napisz: [email protected]
  W sprawach związanych z marketingiem prosimy o kontakt na adres: [email protected]

  Tu powstał

  Browar Jastrzębie

  ul. Leśna 15
  44-330 Jastrzębie-Zdrój