Przejdź do treści

fundusze europejskie

Beneficjent BROWAR JASTRZĘBIE S.A. realizuje projekt pn.:

Wzrost konkurencyjności Browaru Jastrzębie poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań procesowych oraz organizacyjnych”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020, Działanie 3.2.

 

Cele projektu: zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań panujących na rynku, pozyskanie nowych odbiorców oraz wzrost zatrudnienia.

 

Planowane efekty projektu: wdrożenie innowacyjnego procesu rozlewania piwa. Wprowadzona zostanie również innowacja organizacyjna polegająca na wdrożeniu nowego modelu sprzedaży oraz dystrybucji. Dzięki zakupionej aplikacji możliwe będzie również wdrożenie innowacji marketingowej polegającej na zbudowaniu trwałej społeczności związanej z Browarem.

 

Wartość projektu : 1 070 585,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 739 835,75 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.04.2021 – 28.02.2022

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Piotra Piekarskiego, tel. kontaktowy: 507 045 450.

Innowacja procesowa

Browar wdrożył innowację procesową polegającą na rozlewaniu piwa do butelek, charakteryzującą się przede wszystkim: podwójną ewakuacją powietrza (tlenu) oraz zminimalizowanym zagrożeniem zarżenia piwa podczas rozlewu piw do butelek. Ponadto, niniejsza innowacyjność procesowa opiera się także na zastosowaniu rozwiązań, które umożliwiają:

  • wykonywanie etykiet na pustych butelkach,
  • rozwiązywanie problemów i prowadzenie szkoleń online,
  • oszczędzanie wody oraz kontrolowanie i minimalizowanie resztkowej ilości wody w butelce przed napełnieniem,
  • nałożenie drugiej etykiety,
  • szybkie i sprawne dostosowanie linii do innej wielkości butelek,
  • butelkowanie produktów gazowanych i niegazowanych, tj. butelkowanie piwa gazowanego lub sfermentowanego do piwa butelkowego,
  • butelkowanie piwa w temperaturze otoczenia – brak wymogu temperatury piwa poniżej 4° C, jak zwykle jest to wymagane,
  • kontrolę próżni przed napełnieniem, co umożliwia sprawdzenie wydajności redukcji tlenu – istotne dla jakości piwa,
  • wykonanie 1-2 lub nawet więcej wstępnych ewakuacji powietrza do butelki w celu zmniejszenia w niej tlenu, przed napełnieniem – zmiana liczby ewakuacji wstępnych nie wymaga żadnej interwencji ręcznej i można ją ustawić za pomocą ekranu dotykowego, jak również można ją powiązać z różnymi rodzajami butelek lub rodzajami piwa,
  • kontrolę ciśnienia podczas procesu mycia, dzięki czemu będzie można kontrolować prawidłowy przepływ myjący w każdym obwodzie  istotne przy sterylizacji i czyszczeniu maszyny.

Innowacja nietechnologiczna

Browar wdrożył innowację marketingową polegającą na zbudowaniu trwałej społeczności osób związanych z Browarem (akcjonariuszy) z wykorzystaniem aplikacji, która pozwala na szybką komunikację z akcjonariuszami wewnątrz aplikacji, przekazywanie komunikatów, publikowanie ogłoszeń i informacji o wydarzeniach. Równocześnie wdrożono także nowe rozwiązanie organizacyjne, polegające na wprowadzeniu modelu sprzedaży i dystrybucji, przy korzystaniu z zakupionej aplikacji.