Przejdź do treści

Pierwsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browaru Jastrzębie!

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbyło się 22 czerwca 2019 r. na lodowisku za halą Mosiru w Jastrzębiu-Zdroju, zgromadziło 126 uczestników. Obrady zostały otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na sali stawił się Zarząd, Rada Nadzorcza i pozostałych 121 akcjonariuszy. Na przewodniczącego walnego zgromadzenia został wybrany Piotr Piekarski. Głosowanie odbywało się za pomocą aplikacji Browaru Jastrzębie, napisanej przez firmę IT Focus.

  Podczas całego Walnego Zgromadzenia poddane pod głosowanie zostały następujące uchwały:

  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
  c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.,
  d) podziału zysku za 2018 r. – pokrycie straty z roku 2018 zyskami z przyszłych okresów,
  e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r.
  f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r.
  g) wyboru 3 Członków Rady Nadzorczej – każdy członek osobna uchwała,
  h) zmiany akcji serii D z imiennych na okaziciela – otwiera to drogę do wejścia Browaru na Giełdę Papierów,
  i) notowania akcji serii D na Giełdzie Papierów Wartościowych.

  Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

  Jednym z głównych punktów obrad był wybór dodatkowych członków Rady Nadzorczej. Została zgłoszona kandydatura Jakuba Króla, który jest akcjonariuszem Browaru i właścicielem firmy IT Focus. Jest to osoba od początku związana z Browarem i wspierająca jego działania od strony IT i technologicznych innowacji. Kolejną kandydaturą był Jakub Klima, mgr prawa i doktorant, jeden z akcjonariuszy Browaru, którzy zainwestowali w niego już w pierwszych dniach. Po złożeniu tych kandydatur, Przewodniczący walnego Piotr Piekarski zapytał czy ktoś jeszcze chce zaproponować swoją osobę. Przewodniczący powtórzył pytanie i w tym momencie, nieśmiało w jednym z ostatnich rzędów podniosła się czyjaś ręka. Swoją kandydaturę zgłosił Damian Rembiasz – akcjonariusz z Tychów, człowiek od lat pracujący w sektorze pośrednictwa kredytowego, nadzorujący zespół kilkudziesięciu sprzedawców. Po przedstawieniu dokumentów obecnemu na sali notariuszowi, kandydatura Pana Damiana została zaakceptowana i poddana głosowaniu. Trzy kandydatury zostały zatwierdzone z niemal stuprocentowym poparciem głosów, dzięki czemu do Rady Nadzorczej Browaru dołączyły trzy nowe osoby.

  98,95% głosów we wszystkich głosowaniach było “ZA”, 0,22% – “PRZECIW”, 0,83% – WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU. Łącznie na zgromadzeniu stawiło się 126 Akcjonariuszy, reprezentujących 28 026 412 akcji, czyli 54 376 412 głosów. Akcjonariusze byli najbardziej zgodni w wyborze przewodniczącego i porządku obrad – w tych przypadkach 99,99% głosowało za ich wejściem w życie. Drugą pozycję pod względem jednomyślności zajęły głosowania w sprawach dematerializacji akcji i wejścia na giełdę – za tymi uchwałami głosowało 99,96% Akcjonariuszy.

  Po części oficjalnej nastąpiła seria pytań do Prezesa, zarówno zadawanych z sali, jak i w trakcie indywidualnych rozmów.

  Zaraz po zakończeniu obrad Akcjonariusze mogli udać się na wycieczkę w okolicę budowy Browaru. Dzięki temu mogli obejrzeć postępy prac budowlanych i na własne oczy zobaczyć to, co już powstało. Ci którzy pozostali na Hali MOSIR, czym prędzej ustawili się w kolejce do stanowiska Browaru, w celu zakupienia zapasu Jastrzębskiego lub degustacji lanego piwa. Rekordziści nabywali całe skrzynki. W sobotę i niedzielę na stanowisku można było spotkać Prezesa i piwowarów. Akcjonariusze chętnie rozmawiali z nimi o biznesie i piwie – przy piwie.

  Równolegle z Walnym Zgromadzeniem, w sobotę i niedzielę od godziny 10, odbywało się pełne atrakcji wydarzenie Moto Kraft. Pierwszy dzień zaczął się od muzyki elektronicznej, a o godzinie 11, co 10 minut prezentowały się browary kraftowe, m.in. Browar Śląski Alternatywa, Piwo z Żuka, Browar Brewera, Browar Rzemieślniczy Piekarnia Piwa, Brokreacja, Browar Mintaka, The Garage Monks Browar i oczywiście Browar Jastrzębie. Od godziny dwunastej można było zapisywać się do rajdu i innych konkurencji, m.in. Motostrongman. O 14:30 wystartowała pierwsza załoga rajdu, a nieco później miały miejsce występy artystyczne – zaprezentowały się formacje taneczne Szok i Eksplozja Tańca. Równolegle w godzinach 10-16 odbywała się ogólnopolska akcja MotoSerce, przeprowadzona przez klub Motocyklowy WRM MC Poland Chapter Jastrzębie-Zdrój. Jej celem było honorowe oddawanie krwi na rzecz dzieci. Następne godziny urozmaiciło gotowanie Michała Bałazego, wręczenie nagród i koncert zespołu MjusiQ. Drugiego dnia odbył się rajd śladami zabytków i miejsc pamięci Jastrzębia, konkursy dla publiczności oraz koncerty zespołów The Farks i Le Fleur.