Przejdź do treści

piotr piekarski

prezes zarządu

piotr piekarski

Piotr Piekarski w roku 1995 ukończył Politechnice Śląskiej w Gliwicach, na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego ma duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania kapitału oraz funkcjonowania na giełdzie papierów wartościowych.

Od 1995 r prowadzi działalność w zakresie doradztwa podatkowego, w 1997 r. wpisany na listę Doradców podatkowych pod nr 01528. Obecnie główny akcjonariusz i Prezes Zarządu biura rachunkowego ACARTUS S.A. notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect. Zasiada w wielu Zarządach i wielu Radach Nadzorczych spółek kapitałowych. Był wspólnikiem i piwowarem browaru kontraktowego JAP Sp. z o.o. Od roku 2012 jest piwowarem domowym. W latach 2013-2016 był Skarbnikiem Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Zgodnie z złożonym oświadczeniem, Piotr Piekarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecnie Pan Piotr Piekarski jest prezesem zarządu Browar Jastrzębie S.A.

Piotr Piekarski Browar Jastrzębie