Przejdź do treści

struktura akcjonariatu

Nazwa, imię i nazwisko akcjonariuszaLiczba akcji (szt.)Udział w kapitale zakładowymUdział w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Piotr Piekarski12 400 00023,62%29,7%
Leszek Łaskawski7 765 02014,79%18,58%
Jerzy Jelonek4 665 0208,89%11,16%
Mariusz Kaletka3 115 0205,93%7,44%
Aleksander Kiebel3 100 0005,91%7,43%
Akcje serii C1 039 9191,98%1,25%
Akcje serii D16 857 27132,11%20,19%
Akcje serii E3 548 4556,76%4,25%
Razem52 490 705100,00%100,00%